Αρσενικά

 

Grand CH.GR.  CH.GR.  JCH.GR.
American Triumph Never Let You Go “Brusco“
Multi CH Melodor Master Of Disguise X American Triumph Jackie ‘O

DoB: 28-01-2014

1 x CACIB / 4 x R.CACIB / 6 x CAC / 10 x R.CAC / 7 x JCAC / 1 x BIS 3rd / 2 x BJS
1 x BJS 3rd / 1 x BPIS 2nd / 1 x BPIS 3rd / 1 x BMPS / 1 x BMPS 3rd / 1 x BMPS 4th
2 x BOG / 4 x BOB / 2 x BOS / 7 x BJB / 5 x BPB / 4 x BMPB

LogoPedigree Brusco

 

______________________________________________________________

CH.GR.  JCH.GR. TAN-RO Tsar for Gold Onar “Ivan“
CH. Kumatomos Hot Shot X CH. TAN-RO Gold Heart Ricarda

DoB:07-12-2015

 

2 x CAC / 2 x R.CAC / 2 x JCAC / 1 x BPIS 3rd / 1 x BOG / 1 x BOB / 1 x BOS / 1 x BPB

LogoPedigree Ivan

 

______________________________________________________________